22 - 23 marca
HUMOR I SATYRA
W POEZJI I PROZIE

IX Przegląd
Teatru Jednego Aktora
Kino

20 - 21 kwietnia
CZTERY MILE ZA PIEC
IX Przegląd Teatrów
Szkolnych i Przedszkolnych
Kino






  Zapraszamy do udziału w IX edycji Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. "Humor i satyra w pozeji i prozie". Celem przeglądu jest pobudzenie wrażliwoci poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie recytacji i teatru oraz kształtowanie szeroko rozumianej kultury słowa, doskonalenie warsztatowych umiejętnoci recytatorskich i teatralnych uczestników.

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU


  Proponujemy Państwu zakup biletów w bardzo przystępnych cenach:
20 i 15 zł(bilety zbiorowe)

Jednakże szczególnie atrakcyjny jest zakup karnetów w cenach:
100 zł - uprawniający do   obejrzenia   wszystkich   spektakli wieczornych,
80 zł - uprawniający do   obejrzenia wybranych   spektakli wieczornych (Okno na parlament, Ożenek, Testosteron, Ja jestem żyd z wesela, Za rok o tej samej porze, Piaskownica, Pół żartem, pół sercem i Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego)


współorganizator:

Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego