4 marca, g. 10.00 - 14.00
PODSTAWY PLASTYKI
RUCHU SCENICZNEGO

Prowadzi Wojciech Brawer
Kino
  Program WARSZTATÓW TEATRALNYCH

  1. RUCH I WYOBRAŹNIA
- zasady ruchu na scenie i jego kompozycja
- podstawy kreacji akcji na scenie
- elementarne zadania aktorskie
- etiudy aktorskie na zadany temat (tworzenie scenek, improwizowanych dialogów)
(zajęcia praktyczne)

  2. TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MOWY (impostacja głosu)
- rozgrzewka impostacyjna
- ćwiczenia dykcyjne
- praca nad emisją głosu
- doskonalenie techniki oddechu
(zajęcia praktyczne)

  3. ELEMENTY TEATRU PLASTYCZNEGO
- zapoznanie się z różnymi rodzajami lalek (pacynka, jawajka, kukła, marionetka)
- podstawy z animacji
- badanie ruchu lalek i nadawanie im cech charakteru
- praca w masce (maski zwierzęce)
(zajęcia teoretyczno-praktyczne)


  Proponujemy Państwu zakup biletów w bardzo przystępnych cenach:
20 i 15 zł(bilety zbiorowe)

Jednakże szczególnie atrakcyjny jest zakup karnetów w cenach:
100 zł - uprawniający do   obejrzenia   wszystkich   spektakli wieczornych,
80 zł - uprawniający do   obejrzenia wybranych   spektakli wieczornych (Okno na parlament, Ożenek, Testosteron, Ja jestem żyd z wesela, Za rok o tej samej porze, Piaskownica, Pół żartem, pół sercem i Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego)