plakat autorstwa Leszka Mądzika


LESZEK MĄDZIK

Uznany i ceniony artysta, wielki wizjoner polskiego teatru, twórca niezwykły i wyjątkowy. Od kilku lat Przyjaciel Polkowickich Dni Teatru. Autor plakatów promujących trzy kolejne edycje tego wydarzenia. W Polkowicach zaprezentował do tej pory przedstawienia "Wilgoć" i "Zielnik", pokazał również swe plakaty i fotografie (wystawa "Gombrowicz – korzenie").

Podczas IX Polkowickich Dni Teatru serdecznie zapraszamy na spektakle autorstwa Leszka Mądzika ("Odchodzi" i "Bruzda"), ekspozycję jego plakatów oraz warsztaty dla młodzieży.


fot. A. Wierdak

Ur. 5 II 1945 roku w Bartoszowinach na Kielecczyźnie – scenograf, reżyser, Dyrektor Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Studiował na Wydziale Historii Sztuki KUL, gdzie zetknął się z teatrem. Zanim w 1969 roku założył Scenę Plastyczną KUL, współpracował z Teatrem Akademickim KUL (jako scenograf) oraz Teatrem Gong 2 A. Rozhina.

Cykl przedstawień autorskich na Scenie Plastycznej KUL rozpoczął 24 III 1970 roku premierą według własnego scenariusza, z własną scenografią ("Ecce Homo", reż. J. Lodek). Do 2007 roku zrealizował w sumie 18 przedstawień.

Zrezygnował z warstwy słownej, aktora uczynił elementem obrazu, który – wspomagany światłem i oszczędnie dozowanymi efektami dźwiękowymi – staje się wizją plastyczną, wyrażającą filozoficzne przesłanie do widza o przemijaniu i śmierci. Konstrukcja przedstawienia ma każdorazowo swój początek w konkretnych przeżyciach artysty, w doznaniach z dzieciństwa i obrazach pamięci: "Tchnienie" (1992, z muz. S. Radwana), powstało z żalu po ojcu i zetknięcia z lodowatością śmierci i śnieżycy, "Wędrowne" (1980, z muz. Z. Koniecznego) — z zapamiętanego zetknięcia się martwej materii z żywym organizmem w kryptach Kościoła na Św. Krzyżu, przedstawienia: "Włókna" (1973, z muz. S. Dąbka), "Wilgoć" (1978, z muz. J.A.P. Kaczmarka), "Wrota" (1989, z muz. P. Gintrowskiego) – ze spotkania z żywiołem wody. Związki z innymi żywiołami świata i potęgą ludzkich uczuć, jak erotyka, miłość, cierpienie, lęk, rozpacz i nadzieja, obecne są w realizowanych kolejno przedstawieniach: "Narodzenia" (1971), "Wieczerza" (1972), "Ikar" (1974), "Piętno" (1975), "Zielnik" (1976), "Brzeg" (1983), "Pętanie" (1986), "Szczelina" (1994), "Kir" (1997), "Całun" (2000), "Odchodzi" (2003) i "Bruzda" (2006).

Prowadzi warsztaty teatralne, organizuje własne wystawy i wystawy innych artystów. Otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody. Do najważniejszych należą: Nagroda Młodych im. W. Pietrzaka (1974); wyróżnienie na Światowym Praskim Quadriennale Scenografii i Architektury Teatralnej (1983); Międzynarodowa Nagroda Krytyków na Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze (1991).

Jest autorem książek: "Mój teatr" (2000) oraz "Fotografia. Faktura. Czas. Sacrum. Postać"(2002), albumu własnych zdjęć ze wstępem Andrzeja Wajdy.
Na podstawie: „Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, red. W. Chudy, Lublin 1990.


© Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, tel. 076 746 88 10, fax 076 746 88 11, e-mail: poczta@pca.art.pl, www.pca.art.pl