KONKURSY - OPISY

22-23 kwietnia, Kino
CZTERY MILE ZA PIEC
XIII Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych


Główne cele przeglądu to: rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów szkolnych i przedszkolnych oraz wymiana doświadczeń ich animatorów, a także inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wyzwalającej twórczą postawę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, do której skierowany jest konkurs.

wydrukuj


zobacz galerię

© Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, tel. 076 746 88 10, fax 076 746 88 11, e-mail: poczta@pca.pl, www.pca.pl