WYSTAWY - OPISY

9-31 marca - art.Gallery
PRZESTRZEŃ TEATRU
LESZKA MĄDZIKA

Wernisaż oraz spotkanie autorskie połączone z promocją albumu "Teatr, scenografia, warsztaty, fotografia, plakat"
6 marca, godz. 19.00 - art.Gallery

Wystawa składa się z trzech części. Pierwsza, najistotniejsza, poświęcona jest przedstawieniom Leszka Mądzika. Składają się na nią przede wszystkim repliki elementów scenografii ze spektakli Wędrowne, Wilgoć, Kir oraz Tchnienie, a także makiety wybranych scen ze spektakli Zielnik i Wrota. W tej części prezentowane są również zdjęcia z dwudziestu przedstawień, dokumentujące historię autorskiego teatru Leszka Mądzika od początku, czyli od powstałego na Scenie Plastycznej KUL w 1970 roku spektaklu Ecce Homo do dziś. Sam autor tak mówi o swoim teatrze: "Wymyśliłem sobie tak od początku, że będę go malował światłem i ciemnością. Każdy spektakl jest obrazem malarskim. Czerń jest blejtramem, na którym białym pędzlem, czyli światłem, maluję poszczególne akty dramatu, który chciałbym ujawnić przed widzem." I właśnie ten teatr światła i ciemności stara się pokazać nasza wystawa. Poza instalacjami scenicznymi na wystawie pokazane są, jako odrębna część, fotografie autorstwa Leszka Mądzika z czterech cykli: Faktura, Czas, Sacrum i Postać - przedstawiające portrety ludzi, natury i dzieł sztuki. Autor wyznał: "Zdjęcia powstają podczas podróży z teatrem. Zawsze jest czas, aby je wykonać. Pejzaże, postacie, przedmioty zastaję w różnych przedziwnych miejscach na świecie. Ich utrwalony kształt nie jest zasadniczym elementem przy powstawaniu spektakli, potrzebuję go jednak, bardziej intuicyjnie niż konkretnie". Trzecia część wystawy to dwadzieścia plakatów autorstwa Leszka Mądzika. I w tej dziedzinie artysta tworzy zamknięty obraz, niezwykłe dzieło sztuki, wysmakowane i samoistne, które staje się jednak użytkowym plakatem - zapowiedzią wydarzenia kulturalnego.

wydrukuj


zobacz galerię

© Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, tel. 076 746 88 10, fax 076 746 88 11, e-mail: poczta@pca.pl, www.pca.pl