Polkowickie Dni Teatru
Nurt główny - repertuar
Scena Młodego Widza
Spektakle dla najmłodszych
Filmowy przegląd twórczości teatralnej
Konkursy teatralne
Wystawy
Przegląd twórczości filmowej Jerzego Stuhra
O patronie
Galeria zdjęć


21 - 22 marca - Kino
Humor i satyra w poezji i prozie
X Przegląd Teatru Jednego Aktora

Gość honorowy: Magdalena Różczka - aktorka filmowa i teatralna


Celem przeglądu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie recytacji i sztuki aktorskiej, kształtowanie szeroko rozumianej kultury słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich i teatralnych uczestników.

> Regulamin konkursu Humor i Satyra w poezji i prozie

> Godziny prezentacji uczestników


25 - 26 kwietnia - Kino
Cztery mile za piec
X Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych

Gość honorowy: Andrzej Buck - dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Główne cele przeglądu to: rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów szkolnych i przedszkolnych oraz wymiana doświadczeń ich animatorów, a także inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wyzwalającej twórczą postawę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, do których skierowany jest konkurs.

Sponsorem nagród jest Powiat Polkowicki.

> Regulamin konkursu 4 mile za piec

> Godziny prezentacji uczestników

 

 

Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice, tel. 076 746 88 10, e-mail: poczta@pca.art.pl, www.pca.art.pl