22 - 23 marca
HUMOR I SATYRA
W POEZJI I PROZIE

IX Przegląd
Teatru Jednego Aktora
Kino

20 - 21 kwietnia
CZTERY MILE ZA PIEC
IX Przegląd Teatrów
Szkolnych i Przedszkolnych
Kino


  Główne cele przeglądu to: rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży teatrem, konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów szkolnych i przedszkolnych oraz wymiana doświadczeń jego animatorów, a także inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wyzwalających twórczą postawę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.


ZOBACZ WYNIKI KONKURSU


  Proponujemy Państwu zakup biletów w bardzo przystępnych cenach:
20 i 15 zł(bilety zbiorowe)

Jednakże szczególnie atrakcyjny jest zakup karnetów w cenach:
100 zł - uprawniający do   obejrzenia   wszystkich   spektakli wieczornych,
80 zł - uprawniający do   obejrzenia wybranych   spektakli wieczornych (Okno na parlament, Ożenek, Testosteron, Ja jestem żyd z wesela, Za rok o tej samej porze, Piaskownica, Pół żartem, pół sercem i Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego)